Hướng đạo cha mẹ của Đội bóng thiếu niên của bạn

Tôi nghĩ cách bảo vệ tốt nhất để chạy đua cho bóng đá trẻ là sơ đồ 4-4. Điểm cốt yếu nhất cần hướng dẫn cho các game thủ trẻ chính là cách xếp hàng cũng như sau đó là chạy đến đá bóng cũng như di chuyển. Đó là một sự bảo vệ tuyệt vời để bỏ chạy kể từ khi bạn bắt đầu với 8 người trong hộp.

Chính xác cách làm việc

Bên trong Linebackers.

Phòng thủ (Tranh bóng cũng như Kết thúc).

Bảo vệ là trung tâm của bảo vệ. Anh ta vượt qua ban hải sản quảng ninh nguyễn tuân đầu và cũng duy trì mọi người trong khu vực trước anh ta. Vì anh ta chắc chắn sẽ không bị mất tích khi chạy các lượt chơi và cũng có một góc xuất sắc để đưa ra và thực hiện các giao dịch, anh ta cũng phải là một người tắc bóng xuất sắc.

Nếu bạn có thể thu hút những đứa trẻ của bạn chạy như một thiết bị đến vòng cũng như thực hiện các lượt chơi, bạn sẽ không phải nghĩ ra các hệ thống phức tạp cũng như các cuộc đình công để bỏ vi phạm đối lập.

Nhiệm vụ của họ là quản lý khoảng trống của họ và cũng duy trì người thợ điện vi phạm khỏi những người bảo trợ bên trong cho phép họ chạy hoàn toàn miễn phí và cũng có thể chơi. Kết thúc cũng phải là những người đàn ông chăm chỉ do thực tế là rất nhiều nhóm chạy phản công nơi họ đang thu hút người bảo vệ phía sau để cản trở kết thúc. Tất cả thợ điện bảo vệ ban đầu đều là game thủ.

Những cá nhân này phải là những cá nhân bìa đặc biệt cũng như phải là những đứa trẻ nhanh nhất trong nhóm của bạn. Họ là những game thủ vượt qua ban đầu.

Rất nhiều nhóm thanh niên chạy rất nhiều động thái và họ cũng chạy họ về phía rộng lớn. Họ không thể kiểm soát và cũng cho phép chạy ngược lại bên ngoài họ. Những người này được chạy ban đầu, những game thủ xuống dốc.

Người lót đường ngoài trời.

Chúng tôi thực hiện điều này nhanh chóng khi vở kịch kết thúc vì hiện tại có rất nhiều nhóm không có nhóm nào tụ tập. Những người bảo vệ bên trong của chúng tôi xếp hàng 5 sân sau bên ngoài vòng qua những người bảo vệ vi phạm. Các nhân viên hỗ trợ ngoài trời của chúng tôi xếp 4 sân sau cũng như 4 sân sau ở cuối.

Đây là những gì Ray Lewis đã chơi. Anh ấy đưa ra những lời kêu gọi về sự cứng rắn cũng như đảm bảo mọi người nhận ra những gì chúng tôi đang chạy. Cả hai cá nhân này đều chạy ban đầu, những game thủ xuống dốc.

Vượt qua nghĩa vụ.

Suy nghĩ cuối cùng.

An toàn và chứng khoán.

Định vị.

Nhiệm vụ của họ là điều chỉnh khoảng trống của họ và cũng duy trì thợ điện vi phạm khỏi những người hỗ trợ bên trong cho phép họ chạy hoàn toàn miễn phí và cũng có thể chơi. Kết thúc cũng phải là những người khó khăn do thực tế là rất nhiều nhóm chạy phản công nơi họ đang thu hút người bảo vệ phía sau để cản trở đường cuối cùng. Rất nhiều nhóm thanh niên chạy rất nhiều động tác cũng như họ chạy họ về phía rộng lớn. Anh ấy cũng phải là một cầu thủ tắc bóng xuất sắc vì anh ấy chắc chắn sẽ không bị giới hạn trong các pha chạy và cũng có một góc xuất sắc để đưa ra và cũng thực hiện.

Tóm lại, tôi tin rằng điểm cần thiết nhất mà các game thủ trẻ tuổi cần tìm hiểu là việc chạy cũng như xử lý bóng đá, vì vậy bạn nên duy trì hệ thống bảo vệ của mình đơn giản. Nếu bạn có thể thu hút con cái của bạn chạy như một hệ thống đến quả cầu cũng như thực hiện các vở kịch, bạn sẽ không phải đưa ra các kế hoạch phức tạp cũng như các cuộc đình công để bỏ vi phạm đối lập.